Sztuka i symbole: znaczenie przedmiotów, które znajdujemy w sztuce cz.2.

Osioł w ikonografii chrześcijańskiej jest symbolem łagodności i pokory. Często jest niesłusznie obrażany i źle traktowany jako zwierzę robocze. Jest używany do symbolizowania ignorancji ludzi. Podczas gdy zamiast tego jego hojny oddech ogrzewał naszego Dzieciątka Jezus w słynnej grocie Narodzenia.

Aureola to okrągły obraz. Obraz słoneczny, który wskazuje na sacrum, boskość i świętość. W sztuce jest często przedstawiany wokół lub nad głowami świętych i męczenników Kościoła katolickiego.

Waga reprezentuje ogólnie symbol ziemskiej, a więc ludzkiej sprawiedliwości, ale także życia pozagrobowego, jakiego używali starożytni Egipcjanie. Egipcjanie ważyli serce zmarłego na wadze, aby sprawdzić, czy jest sprawiedliwy i czy zasługuje na wieczne przeznaczenie (rodzaj naszego raju). Nawet dla chrześcijan waga jest symbolem boskiego atrybutu w Sądzie Ostatecznym, a także symbolem sprawiedliwości.

Wół w tradycji chrześcijańskiej reprezentuje wielką siłę połączoną z dobrocią. Czasami jest używany jako symbol ewangelisty Łukasza, który zwykle jest reprezentowany przez skrzydlatego byka.

Jeleń w religii chrześcijańskiej jest symbolem dusz, które biegną pić u źródła życia, ale także ze względu na chrapliwe i nieodparte wołanie jest obrazem Chrystusa, który wzywa duszę człowieka. W mitologii greckiej jeleń jest zwierzęciem poświęconym bogini Artemidy, bogini polowań. Jeleń jest także symbolem rodziny królewskiej.

Chimera to słynny potwór z mitologii greckiej z głowami lwa, węża i kozy. Legenda głosi, że tego potwora zabił Bellerophon. Tę scenę odnajdujemy w niektórych dziełach sztuki. Chimera jest także symbolem czegoś rzadkiego i nieosiągalnego, a także mrocznych i podziemnych sił, takich jak trzęsienia ziemi, erupcje i burze.