Renesans – krótka charakterystyka oraz najważniejsze daty i postacje tego okresu

Renesans powstał we Włoszech trwał on tam od początku XIV wieku do schyłku wieku XV. Jeśli chodzi o nasz kraj okres ten rozpoczyna się na początku XVI wieku, natomiast kończy na początku wieku XVII.

Charakterystyka Renesansu – podstawowe informacje

Na kształtowanie się epoki renesansu miały wpływ wydarzenia historyczne takie jak:

  • nowe odkrycia geograficzne, które zmieniły spojrzenie na świat wielu ludzi,
  • kształtowanie się państwowych mocarstw,
  • odkrycie druku co przyczyniło się do rozwoju kultury, od tej pory książki były drukowane, a co za tym idzie bardziej dostępne,
  • reformacja zapoczątkowana przez Marcina Lutera.

Co potępiała postać renesansu – Marcin Luter

  • celibat księży,
  • bogacenie się duchownych, którzy rzekomo na wzór Jezusa mieli żyć skromnie,
  • handel odpustami,
  • kupowanie ważniejszych stanowisk.

Reformacja doprowadziła do trwałych wojen religijnych oraz spowodowała rozłam w kościele w czasach renesansu

Oprócz luteranizmu w renesansie można wyróżnić też humanizm, który stawiał w centrum zainteresowania człowieka oraz jego potrzeby materialne i duchowe. Fascynował się kulturą i kładł nacisk na wykształcenie.

Renesans miał swoich wybitnych przedstawicieli. Oczywiście nie można tu pominąć Leonardo Da Vinci, który według współczesnych ludzi wyprzedzał swoją epokę, a ludzie w tamtych czasach nie byli jeszcze gotowi na niektóre z jego wynalazków. Jako pierwszy skonstruował coś na wzór czołgu, który pojawił się dopiero w czasach I wojny światowej. Do innych wybitnych postaci można zaliczyć Michała Anioła – projektant kopuły Bazyliki świętego Piotra, malarz, poeta, rzeźbiarz. William Szekspir – dramato – pisarz. Mikołaj Kopernik twórca systemu heliocentrycznego ( Ziemia oraz inne planety krążą wokół Słońca, a nie odwrotnie jak do tej pory uważano ). Tomasz Morus – twórca działa „utopia”.

Więcej artykułów o historii, kulturze i sztuce znajdziesz w serwisie www.ehistoria.pl.