Sposoby pobudzania wyobraźni dziecka na podstawie „Opowieści z Narni” C.S. Lewisa. cz. 1.

Wyobraźnia jest wciąż jedną z niezbadanych do końca umiejętności człowieka. Jako element niezbędny w funkcjonowaniu towarzyszy w każdym aspekcie życia. Według M. Tyszkowa „wyobraźnia jest ważnym elementem procesów poznawczych a szczególnie twórczego myślenia.”

To okres dzieciństwa jest etapem, w którym następuje największy rozwój wyobraźni. Wiedza dziecka na temat otaczającego go świata jest niepełna. Te luki wypełnia właśnie za pomocą bajek. Bardzo istotnym aspektem prawidłowego rozwoju dziecka jest ukształtowanie już od najmłodszych lat wyobraźni za pomocą książek.

W swoich rozważaniach jako przykład chciałabym posłużyć się książką „Opowieści z Narni” C.S. Lewisa. Umysł dziecka wygląda podobnie jak układ treści bajek. Początek to całkowicie realna sytuacja, rozwój wydarzeń jest nielogiczny i ma charakter bezprzyczynowy. Dalej w fabule pojawia się chaos faktów i zdarzeń. Następnie sprawy się porządkują i następuje szczęśliwe zakończenie. Jeśli przyjrzymy się bliżej „Opowieściom z Narni” to zauważymy, że jej fabuła dokładnie tak wygląda. Zatem wniosek nasuwa się samoistnie. Powieść jest dla dziecka łatwa do przyswojenia i zrozumienia pomimo swojej objętości.

Dzieci są bardziej ufne do postaci z bajek niż do dorosłych. Dziecko wierzy, że jeśli zajdzie taka potrzeba to potrafi rozmawiać ze zwierzętami. I taki przykład znajdziemy w omawianej powieści. Gdzie dzieci zaprzyjaźniają się z rodziną bobrów. Nie można pominąć także bohatera Lwa Aslana, który jest tu bardzo istotną postacią. Posiada ogromną moc, której używa w imię dobra. Jest przykładem istoty szerzącej dobro wokół siebie. Odznacza się ogromną mądrością życiową. Dla młodego czytelnika staje się wzorem do naśladowania. Zwierzęta w wyobraźni dziecka są istotami, które zrozumieją jego potrzeby, pomogą rozwikłać wszelkie problemy i troski.

Bibliografia:

Gloksina W., „Uwarunkowania psychicznego rozwoju dziecka”, Warszawa 1988.

Górniewicz J., „Wstęp do pedagogicznej analizy problematyki wyobraźni”, Toruń, 1991.

Lewis C.S., „Opowieści z Narnii”, Poznań 2010.

Tyszkowa M., „Baśń w życiu i rozwoju dziecka”, [w:] Wychowanie w Przedszkolu, Warszawa 1974, nr 4.