Rola archiwów w warsztacie historyka regionalisty

W poszukiwaniu odpowiedzi czasem konieczne jest spojrzenie na przeszłość nie przez pryzmat źródeł już interpretowanych, lecz poprzez próbę własnego ich odczytania. W tym właśnie pomaga archiwum.

Zarówno archiwum, jak biblioteki i muzea są nieocenionym elementem warsztatu historyka regionalisty. Nie sposób bowiem poznawać/badać historii danego regionu tylko dzięki zasobom bibliotecznym czy muzealnym. Aby osiągnąć wynik zadowalający i móc w pełni zaangażować się w poznawanie historii należy korzystać z wszystkich możliwych narzędzi.

Historyk w świecie wirtualnym

Świat cyfrowy udostępnił możliwości o jakich kiedyś można było pomarzyć. Zasoby i narzędzia dostępne w Internecie znacząco zmieniły osobistą przestrzeń informacyjną historyków. Polega ona bowiem przede wszystkim na gromadzeniu wielu cyfrowych danych bibliograficznych. Na opracowywaniu tekstów naukowych, danych o zasobach archiwalnych oraz wirtualizacji zbiorów cyfrowych z wielu źródeł. Ten tryb wirtualny, z licznymi narzędziami ułatwiającymi wyszukiwanie, przyspiesza różne działania badawcze. W przypadku wielu projektów umożliwia dostęp do takich prac naukowych i zasobów, które w innym przypadku byłyby nie możliwe do osiągnięcia.

Darmowy dostęp do zbiorów internetowych

Indywidualna przestrzeń informacyjna historyków jest niewątpliwie znacznie szersza i bogatsza niż przestrzeń tradycyjna. Internet jeszcze bardziej zmienia pole mediacji historyków w komunikacji naukowej. Czasopisma elektroniczne i archiwa naukowe udostępniają artykuły i książki na całym świecie. Licencja Creative Commons i zasady otwartego dostępu oznaczają, że większość odbiorców nie musi płacić za dostęp do materiałów naukowych. Liczne sieci społecznościowe, blogi, komunikatory i poczta e-mail z pewnością zwiększają możliwości komunikacji naukowej i nawiązywania kontaktów.

Archiwum w warsztacie historyka jest elementem, bez którego nie mógłby on nawet podjąć pracy badawczej. Czy to archiwa kościoła czy te dostępne w Internecie czy też Archiwum Państwowe, wszystkie one są podstawą pracy historyka regionalisty.