Perspektywa w sztuce

Podczas tworzenia pracy plastycznej pojawia się często problem odpowiedniego przedstawienia otaczającego świata, a zwłaszcza przestrzeni, która go wyróżnia. Wówczas zaczyna się poszukiwanie metody, która jak najlepiej odzwierciedli planowany obraz. Taki sposób budowania obrazu, który przedstawia przestrzeń na płaszczyźnie obrazu, który daje złudzenie dali nazywany jest perspektywą. Perspektywa oprócz dwóch wymiarów czyli długości i szerokości wprowadza jeszcze trzeci wymiar czyli głębie. Można ją tworzyć na przykład przez zmianę wielkości, ułożenia przedmiotów, techniki rysowania lub malowania i układu barw. Przykładem ostatniej jest perspektywa malarska ( lub inaczej zwana barwna ).


Perspektywa malarska – powstaje dzięki dobraniu odpowiedniego zestawu kolorów oraz rozplanowaniu ich na płaszczyźnie w taki sposób, aby wywoływała złudzenie przestrzeni. Na pierwszy plan idą barwy ciepłe, które dają wrażenie „ wychodzenia z obrazu”. Natomiast drugi plan to barwy zimne które „cofają się w głąb” tworząc tło w obrazie.


Perspektywa kulista – wrażenie głębi w tym przypadku powstaje dzięki wykorzystaniu nakładania na siebie płaszczyzn.
Perspektywa czołowa – przy jej zastosowaniu jedna ze ścian przedmiotu jest widoczna od przodu, a pozostałe ściany pokazane są w zbiegu.
Perspektywa krawędziowa – inaczej zwana jest perspektywą ukośną. Polega ona na przedstawieniu bryły w taki sposób, że na pierwszym planie znajduje się jej krawędź, która jest równoległa do płaszczyzny obrazu i prostopadła do linii horyzontu.
Perspektywa powietrzna – Przestrzeń wpływa na odbiór tonów i kolorów w miarę oddalania się kierunku horyzontu zwiększa się warstwa powietrza między obiektem, a obserwatorem. Oznacza to, że wraz ze zwiększaniem się odległości barwy bledną stają się jaśniejsze bardziej niebieskawe, a kształty przedmiotów są mniej wyraźnie i bardziej zamglone. Dlatego zaczęto używać jaśniejszych kolorów do malowania tła obrazów, aby uzyskać wrażenie odległości. Za wynalazcę perspektywy powietrznej uznawany jest Leonardo Da Vinci.

Jeden komentarz w temacie “Perspektywa w sztuce

Dodaj komentarz