Jedwabny Szlak: trasa drogi między Wschodem a Zachodem

Czym jest jedwabny szlak? „Wyrabia się tam dużo jedwabiu”. Tymi słowami Marco Polo opisał w Il wieku gospodarkę chińskiej prowincji Catai, charakteryzującą się produkcją jedwabiu, tkaniny, która dotarła do Europy precyzyjną drogą. Drogą jednoczącą Wschód i Zachód: jedwabnym szlakiem.

Jedwabny Szlak to w rzeczywistości zestaw tras lądowych, morskich i rzecznych o długości około 8000 kilometrów. Wzdłuż których od czasów starożytnych prowadzona jest wymiana kulturalna i handlowa między Wschodem i Zachodem, a w szczególności jedwabiu, którego Chiny utrzymywały monopol przez wieki.

Marco Polo: podróże i eksploracje opowiedziane w Milionie

Nazwa Jedwabny Szlak pojawiła się po raz pierwszy w 1877 r., kiedy niemiecki geograf Ferdinand von Richthofen we wstępie do książki Pamiętniki z Chin po raz pierwszy wspomniał o Jedwabnym Szlaku.

Jedwabny Szlak przecinał Azję Środkową i Bliski Wschód, łącząc Chiny z Azją Mniejszą i Morzem Śródziemnym. Jej odnogi rozciągały się na wschód do Korei i Japonii oraz na południe do Indii.

W zachodniej części trasy były liczne i zróżnicowane w zależności od warunków historyczno-gospodarczych krajów, przez które przejeżdżano. Po przejściu przez przełęcze Pamiru jedwabny szlak kontynuowany był różnymi ścieżkami, które z jednej strony prowadziły do Indii, z drugiej do Iranu oraz rzeki Tygrys i Eufrat na Bliskim Wschodzie. Najlepszą daną do zdefiniowania i niezmienną w czasie cechą była cecha wschodnia, która rozprzestrzeniła się na Chiny.

Jedwab, główny towar transportowany przez Jedwabny szlak

Warto podkreślić, że ostatecznym miejscem przeznaczenia jedwabiu, który podróżował tą drogą wraz z innymi cennymi dobrami i który zaczął regularnie opuszczać Chiny po 200 roku p.n.e., był Rzym. Inne równie cenne dobra wędrowały w odwrotnym kierunku. Wraz z towarami w jedną i drugą stronę poruszały się idee związane z matematyką i astronomią oraz religiami, takimi jak manicheizm i nestorianizm.

Ta wymiana handlowa i kulturalna miała decydujące znaczenie dla narodzin i rozwoju starożytnych cywilizacji. Wywierała także ogromny wpływ na narodziny współczesnego świata.

Jedwabny szlak współcześnie

Obecnie rola Chin w światowym handlu jest jeszcze większa niż w czasach monopolu na jedwab i porcelanę. Udział w globalnym eksporcie deklasuje inne kraje, wynosząc aż 12.51 procent według portalu The Global Economy. Wozy zostały jednak zastąpione przez kartony i palety płynące w kontenerach na gigantycznych statkach. Produkcja opakowań nierozerwalnie wiąże sie z rozwojem globalnego handlu, pozwalając na rozwój firm takich jak pakujto.pl z Bydgoszczy. Globalizacja sprawią, że obecnie niemal każdy jest uczestnikiem, często nawet nieświadomie, dawnego Jedwabnego Szlaku.