Ciekawostki dotyczące kobiecego mózgu

Mówi się, że kobiety są bardziej empatyczne, wielozadaniowe i mniej podatne na przemoc. Co mówi nauka? Z pewnością niejednokrotnie słyszałeś o różnicach między mózgiem kobiety i mężczyzny. Na przykład, czy to prawda, że ​​kobiety są bardziej intuicyjne i empatyczne? Z drugiej strony, być może ze względu na różne role, jakie odgrywamy w grupach społecznych, mężczyźni i kobiety różnią się wieloma zdolnościami.

  1. Znaczenie hormonów u kobiet

Hormony kształtują mózg i zasadniczo kierują nami w naturalnych zachowaniach, takich jak reprodukcja i wychowywanie dzieci. Ale uwaga, ich rola nie jest decydująca. Hormony, takie jak oksytocyna, wzmacniają więź matka-dziecko. Są to cechy przodków. Co więcej, zachowanie powoduje, że niektóre obszary mózgu rozwijają się bardziej niż inne.

  1. Rola neuronów lustrzanych

Neurony lustrzane zlokalizowane w korze przedczołowej i w dolnym płacie ciemieniowym mają cechy naśladowania, rozwijania empatii i zrozumienia. W innych przypadkach pomagają wywnioskować informacje z niewielkiej ilości danych. Jak wynika z badań, większa liczba neuronów lustrzanych w kobiecym mózgu skutkuje lepszymi wynikami w zakresie empatii, wrażliwości i rozpoznawania emocji niż u mężczyzn.

  1. Język

Z ewolucyjnego i ontologicznego punktu widzenia uważa się, że kobiety bardziej rozwinęły obszar języka ze względu na swoją rolę edukacyjną. Kobiety mają w tych obszarach o 11% więcej neuronów. Może właśnie dlatego lepiej wyrażają siebie, zwłaszcza jeśli chodzi o emocje.

  1. Lepsze połączenia między półkulami

Jak dobrze wiadomo, mózg ma prawą i lewą półkulę. Wyniki niektórych badań wskazują, że mózg mężczyzny jest zoptymalizowany do komunikacji wewnątrzpółkulowej, a mózgi kobiet do komunikacji międzypółkulowej.

Można powiedzieć, że mózg mężczyzn jest bardziej wyspecjalizowany, ma bardziej rozwinięte obszary niż kobiety. Jednak kobiety „czerpią” trochę ze wszystkich obszarów, co pozwala im podejść do problemu z wielu punktów widzenia.

  1. Bardziej zdolny do zarządzania emocjami

Oczywiście każda osoba jest inna. Generalnie jednak kobiety lepiej radzą sobie na płaszczyźnie emocjonalnej. Są bardziej w stanie postawić się na miejscu drugiej osoby, aby ją zrozumieć i osiągnąć porozumienie. W obliczu problemu używają języka, aby lepiej wyrazić to, co się dzieje.