belzec-historia

Bełżec – trudne spotkania z historią

Kto w czasie wycieczki po Roztoczu Wschodnim zechce lepiej poznać dzieje tej części kraju, ten koniecznie powinien odwiedzić Bełżec. To właśnie tu w czasie II wojny światowej działał jeden z obozów koncentracyjnych, w którym dokonywano masowej zagłady ludności polskiej i żydowskiej. Dziś tereny dawnego obozu są miejscem pamięci, a urządzone tu muzeum jest niezwykle ważną placówką naukową.

Muzeum to powstało w 2004 roku, a jego głównym zadaniem jest informowanie o tych wydarzeniach, do których na terenie Bełżca doszło w czasie II wojny światowej. Obóz w Bełżcu rozpoczął swe funkcjonowanie w 1940 roku. początkowo był obozem pracy, jednak szybko przekształcono go w obóz zagłady. Na terenie około 7 ha znajdowały się baraki dla więźniów oraz komory gazowe. Masową zagładą zajmowano się tu od 1942 roku, a pierwsze transporty Żydów zwożonych z okolicznych miejscowości zaczęły tu trafiać w marcu 1942 roku. Do grudnia tego roku do Bełżca trafiło około 600 tysięcy Żydów oraz wielu Polaków, oskarżonych o to, że swym żydowskim sąsiadom próbowali udzielić pomocy.

W marcu 1943 roku obóz w Bełżcu został zlikwidowany. Choć Niemcy starali się zatrzeć ślady po zagładzie, do dziś przetrwało tu wiele pamiątek z dramatycznego okresu. O tragicznych wydarzeniach przypomina nam i muzeum, i pomnik, który ma formę symbolicznej rampy. Samo muzeum ma kształt pociągu, co przypominać ma o transportach, które trafiły do Bełżca w 1942 roku. Na terenie muzeum można ujrzeć tez kilka starych dębów. Wiadomo, że rosły one tu w czasach, gdy funkcjonował tu obóz, każdy z nich jest zatem ważnym, choć niemym, świadkiem historii.

Szukasz więcej ciekawostek historycznych z naszej pięknej ojczyzny? Wejdź na lublininfo.pl.