Popularni amerykańscy poeci, których warto znać

Każdy kontynent dał światu nieco innych przedstawicieli literatury, w tym także poezji.

Dzięki temu możemy cieszyć się różnorodnością motywów przewijających się w utworach. Na pewno warto byłoby poznać czołowych amerykańskich poetów, którzy włożyli ogromny wkład w rozwój literatury światowej.

Ernest Hemingway

Jest to jeden z najbardziej znanych poetów i pisarzy amerykańskich. Jego dzieła są znane nie tylko mieszkańcom Ameryki Północnej, ale również innych kontynentów. Do najważniejszych dzieł tego twórcy należą ” Słońce też wschodzi”, a także „Komu bije dzwon” oraz „Stary człowiek i morze”.

Charakterystyczne dla stylu Ernesta Hemingwaya jest to, iż bardzo oszczędnie korzysta on ze środków stylistycznych, takich jak chociażby metafory, porównania czy epitety. Przez to właśnie, styl jego powieści może wydawać się nieco szorstki. W portalu autorka.pl opublikowano artykuł, w którym przeczytasz więcej informacji na temat Ernesta Hemingway’a.

Sylvia Plath

Amerykańska poetka i pisarka, przedstawicielka nurtu konfesyjnego w poezji. Do jej najbardziej ważnych dzieł Sylvii Plath należą „Szklany klosz”, jak również tomik poezji zatytułowany „Ariel”. Warto zaznaczyć, że w utworach Plath przewijało się mnóstwo motywów z jej życia osobistego.

Życie poetki zakończyło się tragicznie, gdyż zginęła ona śmiercią samobójczą w swoim własnym mieszkaniu. Była ona najprawdopodobniej skutkiem wieloletniej depresji, z którą zmagała się poetka.

William Cullen Bryant

To jeden z czołowych poetów amerykańskich zaliczanych do przedstawicieli romantyzmu. W swoich utworach bardzo często zwracał uwagę na to, jak istotne jest respektowanie praw imigrantów oraz robotników.

Jednym z jego najistotniejszych wierszy jest „The Embargo”. W utworze tym, William Cullen Bryant domagał się ustąpienia ówczesnego prezydenta. Warto zaznaczyć, że wiersz powstał, gdy poeta był czternastolatkiem.